Community News: Botwnnog

By Cambrian News reporter in Community News

THE latest community news from Botwnnog

Sefydliad y Merched

CAFWYD noson ddiddorol dros ben i gloi’r tymor yng nghwmni John Dilwyn Williams.

Hyfryd oedd cael cwmni aelodau o gangen Llangian yn y cyfarfod a chroesawyd pawb gan y llywydd, Gwyneth Evans, Pont y Gof.

Yn enedigol o’r ardal, gyda chymorth lluniau ar y sgrin, soniodd John Dilwyn yn ddifyr iawn am deulu Plas Nanhoron.

Mawr fu’r sgwrsio i ddilyn â phawb yn amlwg wedi mwynhau yr hanes.

Diweddwyd y noson gyda phaned a thynnwyd amryw o rafflau.

Diolchodd y llywydd i bawb am noson hyfryd dros ben.

Mae’r gangen wedi derbyn gwahoddiad gan aelodau Sarn i ymuno â hwy ar Helfa Drysor ar nos Lun, 4 Medi, i gychwyn tymor yr Hydref.

Oedfa

PREGETHIR yng Nghapel Pont y Gof y Sul yma, 16 Gorffennaf, am 5yh gan Iola Jones, Y Ffôr.

If you’re a member of a club, society or group, send your news to edit@cambrian-news.co.uk

Add Comment

Add Your Comment

You don't need an account to leave a comment

By posting your comment you agree to our T & C